Taktil stimulering

Taktil stimulering

 

Beröringspedagog

 

Utbildningen till beröringspedagog ger möjlighet att lära sig beröring i vård, omsorg, rehabilitering, utbildning, friskvård och hälsa enligt beröringsmetoden Taktil Stimulering.

 

På ett självständigt sätt kan du arbeta med behandlingar i Taktil Stimulering utifrån varje persons unika behov. Du får en helhet kring den oerhört kraftfulla metod som Taktil Stimulering är och som beröringen kan ge.

 

Beröringspedagogutbildningen är totalt 132 timmar, fördelade på 9 dagar under 10 veckor. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov.

 

Krav på bakgrund är; vårdutbildning eller annan som bedöms likvärdig, samt lärare

 

Kursplan för beröringspedagog, klicka här! (PDF)

 

 

 

Fortbildning till Taktilterapeut

 

Fortbildningen ska ge teoretisk och praktisk kunskap om taktila insatser med Taktil Stimulering eller annan likvärdig utbildning i beröring som grund. Fortbildningen ska ge deltagarna färdigheter att självständigt kunna planera, genomföra, utvärdera och arbeta med taktila insatser på ett mer utvecklat plan. Som Taktilterapeut kan du även ansluta dig till Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, där du har stort stöd i ditt arbete.

 

Fortbildningen till Taktilterapeut är under 9 dagar med totalt 68 timmar i omfattning. Du behöver vara beröringspedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du behöver också ha anatomi, fysiolog samt sjukdomslära motsvarande undersköterskeutbildning Detta kan kompletteras senare vid behov.

 

Kursplan för Taktilterapeut, klicka här! (PDF)

 

 

 

Beröring som introduktion till Taktil Stimulering

 

Detta är ett koncept som erbjuds till verksamheter inom vård och omsorg, funktionshinder och assistansverksamhet.

 

Under tre halvdagar får en arbetsgrupp en introduktion till att arbeta med beröring inom sin verksamhet utifrån varje individuell brukare.

Vi går igenom beröringens effekter, forskning, bakgrund till Taktil Stimulering, beröringskänslighet, huden och receptorer, bemötande och närmande, samt hur beröring kan användas i det dagliga omsorgspedagogiska arbetet.

 

Deltagare från dessa introduktionsutbildningar säger bland annat att de fått en helhetsförståelse för sin brukare, att det blir många aha-upplevelser, samt att de höjt kvaliteten på deras arbete och i kontakt med sina brukare!

 

Innehåll till introduktionsutbildning, klicka här!

Adanna Hälsa & Harmoni

Unionsgatan 21

070-453 28 15

anna@adanna.se

adanna hälsa & harmoni 2013