Taktil stimulering

Taktil Stimulering


Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan.


Taktil Stimulering utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning. Den används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor och kan användas från det man föds till den sista stunden i livet. Att få Taktil Stimulering i palliativ vård är fantastiskt.


Taktil Stimulering är en fullständigt avstressande och rofylld behandlingsform. Den anpassas alltid till individen och sker utifrån de behov och förutsättningar som finns.


Forskning av prof. Kerstin Uvnäs-Moberg har visat att beröring bl.a. leder fram till:


· Ökad rörlighet


· Förbättrad cirkulation


· Stärkt immunförsvar


· Bättre sömn


· Smärtlindring


· Ökat välbefinnande


· Minskad aggressivitet


· Lugn och ro


· Förbättrad mag- och tarmfunktion


· Fördjupad andning


· Ökad vilja till kommunikation


· Ökad livskvalitet


 


Du kan även få Taktil Stimulering under din graviditet. Nu finns "mammabänken" med plats för magen.

Läs mer om Taktil Stimulering på "Skola för beröring".