Doula

Doula


"En förlossning är inte bara en dag i ens liv. Det är en dag som påverkar resten av ens liv"


En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnand". Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.


Positiv förlossningsupplevelse


Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder, utan också för samhället i stort. Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje


Kontinuitet


Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst, samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn, varm och trygg atmosfär. Doulan finns hos föräldrarna - hela tiden!


Doulan och partnern


En doula kan aldrig ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman. Doulans roll är att finnas som ett stöd till båda föräldrarna. Många pappor märker att doulans närvaro tar bort en del av pressen som ligger på honom, vilket gör att han blir ett bättre stöd till mamman. Man kan med andra ord säga att dolulan stödjer partnern att bli ett ännu bättre stöd!


Så här går det till:


Doulan och de blivande föräldrarna träffas en eller flera gånger innan förlossningen, för att prata igenom känslor, funderingar och förväntningar. Doulan har sedan "jour" från ca 10-14 dagar före och efter beräknat förlossningsdatum. När förlossningen startar ringer föräldrarna doulan och träffas antingen hemma eller på sjukhuset. Doulan stannar hos föräldrarna tills barnet är fött. Efter förlossningen finns möjlighet att träffas för ett återkopplande samtal.


Kontakta mig, så berättar jag mer och vi gör en individuell plan för just din förlossning!