Uppdrag

Uppdrag


Uppdrag & Konsultverksamhet


I flera år har jag erbjudit mina tjänster på olika uppdrag och i konsultverksamhet. Inom följande områden kan jag erbjuda olika upplägg och koncept:


Utvecklingsarbete inom organisationer och företag

Kompetensutvecklingsanalyser och kartläggning

Upplägg och planering för kvalitetssäkring av lärande

Utbildning inom företagsutveckling


I mitt arbete utgår jag från varje situation och skapar anpassade koncept enligt de önskemål kunden har. Jag är flexibel och lyhörd för de behov som finns i uppdraget. 
Några av de uppdrag som jag haft:


Kompetensanslys av småföretagare


Kompetensinsatser inom företagsutveckling för småföretagare, budgetarbete, samt eknomiuppföljning


Intern och extern kvalitetssäkrare


Utveckling av validering inom folkbildning, projekt och branschområden


Utbildningsinsatser inom vård och omsorg