Spädbarnsmassage

SpädbarnsmassageGe ditt barn massage


Att ge barn massage är en tradition som funnits i många kulturer världen över.

Massagen används fortfarande i Indien där traditionen går i arv från mor till dotter.


Under de senaste årtiondena har man också i västvärlden förstått vilka positiva

effekter en regelbunden massage har för det lilla barnet och för relationen mellan barn och föräldrar.Spädbarnsmassagen kan:


· Utveckla den kärleksfulla, känslomässiga bindningen mellan förälder och barn


· Stärka förmågan att tyda barnets kroppsspråk och signaler


· Hjälpa barnet att slappna av


· Stimulera och reglera barnets andning, blodcirkulation och matsmältning


· Hjälpa barnet att frigöra stress


· Ofta lindra barnets besvär vid kolik och magsmärtor